Docieplenia budynków

  Ocieplenia i modernizacje bloków mieszkalnych powinny odbywać się w zgodzie z prawem krajowym i wspólnotowym, w związku z tym nie mogą powodować niszczenia siedlisk zajmowanych przez ptaki. Niedopuszczalne jest również przypadkowe lub umyślne zamurowywanie młodych osobników w gniazdach znajdujących się w różnych szczelinach i otworach. Pamiętajmy, iż każdy przypadek prac, skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, kwalifikuje się jako niszczenie ostoi i siedliska tego gatunku, zatem jest to naruszenie zakazu z „ustawy o ochronie przyrody”.

  Na zlecenie administratorów budynków, pracowni projektowych i wszystkich innych podmiotów prowadzących remonty wykonamy:

  • Inwentaryzacje przyrodnicze ocieplanych obiektów z określeniem stopnia zasiedlenia budynku (skład gatunkowy i ilościowy ptaków);
  • Zalecenia ochronne obejmujące zakres niezbędnych prac, jakie należy wykonać w ramach rekompensaty za utracone siedliska ptaków;
  • Nadzór przyrodniczy w trakcie prac budowlanych, jak również nadzór nad należytym wykonaniem działań rekompensujących zawartych w opinii przygotowanej na podstawie inwentaryzacji.

  Opracowanie dotyczące modernizacji budynków w zgodzie z ochroną przyrody – pobierz.
  Więcej materiałów na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce do pobrania