Elektrownie fotowoltaiczne

  Ogniwa fotowoltaiczne są jednym ze źródeł OZE, popularnie nazywane panelami słonecznymi. Ogniwa te to służące do produkcji energii elektrycznej – cienkie półprzewodnikowe płytki z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Ze względów środowiskowych wskazywano na następujące zalety ogniw fotowoltaicznych: energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali, moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego.
  O ile małe przydomowe czy przemysłowe panele PV mają w zasadzie minimalne oddziaływanie na środowisko, o tyle duże połacie pokryte sztuczną substancją, umieszczone wśród otwartego krajobrazu, mogą negatywnie oddziaływać na zasoby środowiska (przede wszystkim rośliny, zwierzęta, siedliska i krajobraz).

  Wykonamy dla Państwa:

  • Pełną inwentaryzację przyrodniczą wskazanego terenu,
  • Raport z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.

  Opracowanie (organizacji RSPB) analizujące wpływ fotowoltaiki na populacje ptaków – pobierz.