Inwestycje transportowe

  Zajmujemy się opracowaniami przyrodniczymi dotyczącymi planowanych i istniejących szlaków komunikacji drogowej oraz modernizacji sieci kolejowej.
  Nasze działania polegają na:

  • wykonaniu badań monitoringowych (faunistycznych i florystycznych) w sąsiedztwie inwestycji w okresie przed i porealizacyjnym;
  • określeniu wariantów alternatywnych oraz zakresu ewentualnej kompensacji przyrodniczej;
  • wydawaniu zaleceń ochronnych dla poszczególnych siedlisk wzdłuż modernizowanego lub budowanego odcinka trasy;
  • prowadzeniu nadzoru przyrodniczego podczas prowadzonych prac budowlanych i modernizacyjnych.

  Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi dobrych praktyk w opracowaniach środowiskowych i ochrony zwierząt przy inwestycjach drogowych:

  Więcej materiałów znajdziecie Państwo: