Współpraca

  Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą:

  • Inwestorów, firmy i przedsiębiorstwa wszystkich sektorów gospodarki,
  • Deweloperów, prywatne podmioty oraz inwestorów zastępczych odpowiedzialnych za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego w energetyce wiatrowej,
  • Wykonawców Raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko,
  • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców budynków oraz jednostki samorządu terytorialnego,
  • Generalną oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
  • Przedstawicieli Lasów Państwowych oraz Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytucje i Stowarzyszenia zajmujące się badaniami i ochroną przyrody,
  • Firmy branżowe,
  • wszystkie inne podmioty,

  Bio-Study – rzetelny podwykonawca

  Doświadczenie, renoma, ugruntowana pozycja na rynku, wysoka ocena u kontrahentów z którymi często utrzymywana jest wieloletnia współpraca – to wszystko cechuję dobrze prosperujących liderów rynku w danej branży. W skład personelu takich firm wchodzi zwykle wielu specjalistów z różnych dziedzin. Prowadzone przez nich projekty mają rozległy i zróżnicowany zakres prac.

  Niejednokrotnie z uwagi na ogrom prowadzonych projektów, firmy związane z ekspertyzami i opiniowaniem przyrodniczym zlecają konkretne zadania podwykonawcom, szczególnie dotyczy to etapu prac terenowych, lub projektów o małej skali przedsięwzięcia.

  Wszystkie tego typu zadania wykona dla Państwa nasza Pracownia, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i profesjonalny sprzęt.

  Procedura realizacji zlecenia

  W trosce o klienta i przejrzystość warunków współpracy, poniżej przedstawiamy schemat procesu realizacji zlecenia obowiązujący w Firmie Bio-Study:

  1. Nawiązanie kontaktu,
  2. Ustalenie warunków współpracy (ceny, terminy, wymagane materiały, itp.),
  3. Podpisanie umowy/zlecenia,
  4. Przekazanie kompletnych materiałów wyjściowych stanowiących podstawę wykonania ekspertyzy,
  5. Wykonanie ekspertyzy,
  6. Przedstawienie Klientowi ekspertyzy w wersji elektronicznej w celu akceptacji lub przekazania ewentualnych uwag,
  7. Korekta ekspertyzy w przypadku obecności uwag w punkcie nr 6,
  8. Przygotowanie podpisanej wersji papierowej oraz elektronicznej ekspertyzy,
  9. Przekazanie opracowania oraz faktury VAT (zwykle wysyłka drogą kurierską).
  10. Realizacja płatności.

  Materiały wyjściowe od Klientów – stanowiące podstawę wykonania ekspertyz – przyjmujemy w dowolnej formie (wersja elektroniczna lub papierowa) przekazywanej osobiście lub drogą pocztową.
  Opracowania wykonane są zgodnie z najlepszą wiedzą autorów oraz uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i szczególnych wytycznych Inwestorów. Ponadto wszystkie ekspertyzy odpowiadają wymogom lokalnych władz opiniodawczym.

  Firma Bio-Study na wszystkie ekspertyzy daje gwarancje jakości obejmująca bezpłatną korektę wynikającą z ewentualnych niestandardowych wymagań oraz interpretacji prawnych lokalnych organów administracji państwowej.

  Ceny, czas realizacji zleceń oraz terminy płatności zależne są od rodzaju i ilości zamawianych ekspertyz oraz pracochłonności analizowanych obiektów. Długoterminowa współpraca skutkuje preferencyjnymi warunkami określonymi w ramowej umowie podpisywanej pomiędzy stronami zlecenia.

  Wszystkie podmioty zainteresowane współpraca z naszą firmą prosimy o kontakt:

  telefonicznie: 609-511-450